هم اکنون زمان بندی شده مشکل شبکه وجود دارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
Lin-Chita1 اطلاعات php
Lin-Chita2 اطلاعات php
LV-Chita1 اطلاعات php
Win-Chita1 اطلاعات php