نمایندگی دامنه

ثبت برنزیبیش از 5 درصد تخفیف ثبت و تمدید دامنه
com , net , org = 36200

 • //www.chitahost.com/detail_domain_reseller.php" target="blank">لیست قیمت دامنه
  190,000تومان

سفارش دهید
ثبت نقره ایبیش از 10درصد تخفیف ثبت و تمدید دامنه
com , net , org = 34300

 • //www.chitahost.com/detail_domain_reseller.php" target="blank">لیست قیمت دامنه
  590,000تومان

سفارش دهید
ثبت طلاییبیش از 15درصد تخفیف ثبت و تمدید دامنه
com , net , org = 32400

 • //www.chitahost.com/detail_domain_reseller.php" target="blank">لیست قیمت دامنه
  990,000تومان

سفارش دهید
ثبت الماسیبیش از 20 درصد تخفیف ثبت و تمدید دامنه
com , net , org = 31500

 • //www.chitahost.com/detail_domain_reseller.php" target="blank">لیست قیمت دامنه
  1,590,000تومان

سفارش دهید