هاست لینوکس - شرکتی

Pro-L200
 • 200 مگابایت فضا
 • 30 گیگابایت ترافیک
 • 3 عدد دامنه
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
Pro-L500
 • 500 مگابایت فضا
 • 40 گیگابایت ترافیک
 • 4 عدد دامنه
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
Pro-L 1000
 • 1000 مگابایت فضا
 • 50 گیگابایت ترافیک
 • 6 عدد دامنه
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه