مقالات

 مشاهده مقدار مصرفی حافظه در سرور

برای مشاهده مقدار و درصد حافظه مصرفی سرور می توان از خطوط فرمان زیر استفاده کرد:#ps -eo...

 چگونه وجود CryptPHP Malware را در یک اکانت سرور شناسایی کنیم؟

برای بررسی و اسکن سرور در مورد ویروز CryptPHP می توانید از خطوط فرمان زیر استفاده نمایید:...